ปฏิทิน

Events for the week :
19 เมษายน 2021 - 25 เมษายน 2021
จันทร์
19 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลุ่มเป้าหมายให้วัคซีน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
20 เมษายน
  • 08:00 - 12:00  ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ (EOC) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 17:00  ประชุมเตรียมโรงพยาบาลสนาม ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
21 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1/64 (VDO Conference จากกระทรวง) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
22 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  เตรียมความพร้อมให้บริการโควิด ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
ศุกร์
23 เมษายน
  • -
เสาร์
24 เมษายน
  • -
อาทิตย์
25 เมษายน
  • -