ปฏิทิน

Events for the week :
29 มีนาคม 2021 - 04 เมษายน 2021
จันทร์
29 มีนาคม
  • 09:30 - 11:00  การพัฒนาคุณภาพองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความปลอดภัย (PMQA) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
  • 13:00 - 17:00  การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “งานบุญปลอดน้ำอัดลม” จังหวัดขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
อังคาร
30 มีนาคม
  • 13:00 - 16:30  จัดทำรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
พุธ
31 มีนาคม
  • -
พฤหัสบดี
01 เมษายน
  • -
ศุกร์
02 เมษายน
  • 08:00 - 17:00  ประชุมงานบุรี่ สุรา ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)
เสาร์
03 เมษายน
  • -
อาทิตย์
04 เมษายน
  • -