ปฏิทิน

Events for the week :
29 มีนาคม 2021 - 04 เมษายน 2021
จันทร์
29 มีนาคม
  • 08:00 - 12:00  นำเสนองานสหกิจ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
  • 13:00 - 16:30  ประชุม กบน. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
30 มีนาคม
  • 09:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ (EOC) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พุธ
31 มีนาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุม ผอ.รพ. ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
01 เมษายน
ศุกร์
02 เมษายน
  • 08:00 - 12:00  ประชุม Conferrence การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
03 เมษายน
  • -
อาทิตย์
04 เมษายน
  • -