ปฏิทิน

Events for the week :
03 พฤษภาคม 2021 - 09 พฤษภาคม 2021
จันทร์
03 พฤษภาคม
  • 08:00 - 17:00  ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ็ในวัยรุ่นจังหวัดขอนแก่น ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
อังคาร
04 พฤษภาคม
  • -
พุธ
05 พฤษภาคม
  • 08:30 - 16:30  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการโรงพยาบาล (HA) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
พฤหัสบดี
06 พฤษภาคม
  • -
ศุกร์
07 พฤษภาคม
  • 08:30 - 16:30  ประชุมวัคซีนโควิด 19 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)
เสาร์
08 พฤษภาคม
  • -
อาทิตย์
09 พฤษภาคม
  • -