ปฏิทิน

Events for
พุธ 07 เมษายน 2021
09:00
  • 09:00 - 12:00  ประชุมยาเสพติด (Video Conferance) ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)
12:00
  • 12:00 - 17:00  ประชุมงานเอดส์ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมเล็ก (ตึกใหม่ ชั้น 3)