ปฏิทิน

Events for
จันทร์ 05 เมษายน 2021
09:00
  • 09:00 - 12:00  การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)
13:00
  • 13:00 - 17:00  ประชุมคณะกรรมการวัคซีน ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)