ปฏิทิน

Events for
จันทร์ 05 เมษายน 2021
08:00
  • 08:00 - 12:00  เข้าร่วมเรียนรู้ภารกิจบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
13:00
  • 13:00 - 16:30  ประชุมเตรียมความพร้อมธำรงศักยภาพพื้นที่ต้นแบบฯ ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ