ปฏิทิน

ประชุมคณะทำงานติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คลิ๊ก : 31
  • อังคาร 27 เมษายน 2021, 13:00 - 16:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)