ปฏิทิน

รับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เข้าเรียนรู้การให้บริการสาธารณะขององค์กร
คลิ๊ก : 23
  • ศุกร์ 23 เมษายน 2021, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • รับนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เข้าเรียนรู้การให้บริการสาธารณะขององค์กร /คำผ่าน

  • ห้องประชุมกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ