ปฏิทิน

ประชุมการดำเนินงาน หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัยและเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีน
คลิ๊ก : 30
  • พุธ 21 เมษายน 2021, 09:00 - 14:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและร
  • ประชุมร่วมกับชมรม อสม.จังหวัดขอนแก่น

  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)