ปฏิทิน

เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานและปฐมนิเทศสหวิชาชีพจบใหม่ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
คลิ๊ก : 34
  • พฤหัสบดี 29 เมษายน 2021, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • จุฑามาศ ชารี ผู้จอง 

  • ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)