ปฏิทิน

ประชุมคณะทำงานวัคซีน สสจ.ขอนแก่น
คลิ๊ก : 27
  • ศุกร์ 16 เมษายน 2021, 13:00 - 16:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  • วาระ(ต่อ) จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายจังหวัด

  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)