ปฏิทิน

ประชุมกก.วัคซีน
คลิ๊ก : 36
  • จันทร์ 12 เมษายน 2021, 09:00 - 13:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  • เชิญกก.วัคซีน สสจ.ขก.ทุกท่าน

  • ห้องประชุม Video Conference (ตึกใหม่ ชั้น 3)