ปฏิทิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติระดับประเทศ ประจำปี 2564
คลิ๊ก : 24
  • จันทร์ 10 พฤษภาคม 2021, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)