ปฏิทิน

ประชุม Conferrence การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
คลิ๊ก : 100
  • ศุกร์ 02 เมษายน 2021, 08:00 - 12:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
  • การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)