ปฏิทิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน งานบุคคลในหน่วยงานสังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
คลิ๊ก : 55
  • พฤหัสบดี 01 เมษายน 2021, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน งานบุคคลในหน่วยงานสังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

    นายจีระวัฒน์ ไชยขันธ์

  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)