ปฏิทิน

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบ 1/64 (VDO Conference จากกระทรวง)
คลิ๊ก : 83
  • พุธ 21 เมษายน 2021, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)