ปฏิทิน

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด-19
คลิ๊ก : 63
  • จันทร์ 05 เมษายน 2021, 09:00 - 12:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
  • การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามอาการอันไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19

  • ห้องประชุมชั้น 2 (ตึกเก่า)