ปฏิทิน

ปฐมนิเทศและเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานบุคลากรสหวิชาชีพจบใหม่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี)
คลิ๊ก : 77
  • พฤหัสบดี 29 เมษายน 2021, 08:00 - 17:00
  • ผู้บันทึก This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • จุฑามาศ ชารี

  • ห้องประชุมใหญ่ (ตึกใหม่ ชั้น 2)