ข่าวสาธารณสุขขอนแก่น

วันที่ 13-14​ มี.ค. 63 นายวร​ทัศน์​ ธุลีจันทร์​ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​ขอนแก่น​ นายแพทย์​ไพรัชฌ์​ สงคราม​ นายแพทย์​เชี่ยวชาญ​ด้าน​เวชกรรม​ป้องกัน​และคณะเจ้าหน้า​ที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และรพ.สต. เขต​ อ. เมือง ออกปฏิบัติงานคัดกรองรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาขอนแก่น ณ กองร้อยอาสา จังหวัดขอนแก่น​​โดยมีการประสานงานรถจากพื้นที่ในการนำส่ง​ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด​แยกของใช้และสถานที่พักอาศัย01

วันที่ 13-14​ มี.ค. 63 นายวร​ทัศน์​ ธุลีจันทร์​ รองผู้ว่าราชการ​จังหวัด​ขอนแก่น​ นายแพทย์​ไพรัชฌ์​ สงคราม​ นายแพทย์​เชี่ยวชาญ​ด้าน​เวชกรรม​ป้องกัน​และคณะเจ้าหน้า​ที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และรพ.สต. เขต​ อ. เมือง ออกปฏิบัติงานคัดกรองรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาขอนแก่น ณ กองร้อยอาสา จังหวัดขอนแก่น​​โดยมีการประสานงานรถจากพื้นที่ในการนำส่ง​ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด​แยกของใช้และสถานที่พักอาศัย01