ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยจะจัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รายการ ดังนี้

                 - เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

                   จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 920,000.-บาท เป็นเงิน 6,440,000.-บาท

(หกล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จัดสรรให้แก่

  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา ต.ศิลา อ.เมือง ขอนแก่น
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด ต.หนองเขียด อ.ชุมแพ
  5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชัย ต.วังชัย อ.น้ำพอง
  6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ ต.พระลับ อ.เมือง ขอนแก่น
  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านฝาง อ.กระนวน ด้วยเงินงบประมาณปี พ.ศ.2562
ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (47.spec us 7 items.pdf)47.spec us 7 items.pdf (23 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประกาศซื้อ เครื่อง US  งปม.2562.pdf)ประกาศซื้อ เครื่อง US งปม.2562.pdf (36 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง