มหาวิทยาลัยนเรศวร จะคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ปี2561 ผู้สนใจส่งประวัติผลงานภายใน 31 พค.61 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (สิษย์เก่ามน.ปี2561.pdf)สิษย์เก่ามน.ปี2561.pdf (18 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง