ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คัดเลือกเยาวสตรีที่มีคุณสมบัติครบ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น "เยาวสตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2561 โดยส่งใบสมัครไปยังสภาสตรีแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือแนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (20180509160930.pdf)20180509160930.pdf (56 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง