ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2561 จึงขอให้ผู้ที่สนใจเสนอชื่อและประวัติของตนเอง ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ www.ncswt.or.th และส่งเรื่องจริงพร้อม แผ่นซีดีประวัติย่อ ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (หนังสือส่งพื้นที่ ลูกกตัญญู 61.pdf)หนังสือส่งพื้นที่ ลูกกตัญญู 61.pdf (87 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง