สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์จ่ายตรงด้วยบัตรประชาชน https://soundcloud.com/kkpho/4-2561aกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง