ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money program) เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรสธ. จึงมีแผนงานเพิ่มเติม 2 แผนงาน

1. Happy Communication Program โดยความร่วมมือกับบ.AIS

2. Happy car Insurance (ประกันภัยรถยนต์)

3. Happy Redeeming (สินเชื่อ SCB Happy)

บุคลากรสธ.ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Happy car Insurance.pdf)Happy car Insurance.pdf (494 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (SCB Happy.pdf)SCB Happy.pdf (684 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ข้อสั่งการแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน.pdf)ข้อสั่งการแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน.pdf (516 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (็Happy communication program.pdf)็Happy communication program.pdf (685 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR