ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money program) เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคลากรสธ. จึงมีแผนงานเพิ่มเติม 2 แผนงาน

1. Happy Communication Program โดยความร่วมมือกับบ.AIS

2. Happy car Insurance (ประกันภัยรถยนต์)

3. Happy Redeeming (สินเชื่อ SCB Happy)

บุคลากรสธ.ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Happy car Insurance.pdf)Happy car Insurance.pdf (289 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (SCB Happy.pdf)SCB Happy.pdf (258 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ข้อสั่งการแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน.pdf)ข้อสั่งการแผนสร้างเสริมสุขภาพการเงิน.pdf (261 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (็Happy communication program.pdf)็Happy communication program.pdf (350 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง