ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.ระเบียบสำนักนายกแต่งตั้ง พชอ.2561.PDF)1.ระเบียบสำนักนายกแต่งตั้ง พชอ.2561.PDF (230 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.แผนปฎิบัติ พชอ.61.xlsx)2.แผนปฎิบัติ พชอ.61.xlsx (122 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง