ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.ระเบียบสำนักนายกแต่งตั้ง พชอ.2561.PDF)1.ระเบียบสำนักนายกแต่งตั้ง พชอ.2561.PDF (254 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (2.แผนปฎิบัติ พชอ.61.xlsx)2.แผนปฎิบัติ พชอ.61.xlsx (147 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR