ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จะดำเนินการคัดเลือกพยาบาลดีเด่น ประจำปี2561 ผู้สนใจกรอกประวัติและผลงานรายละเอียดตามไฟล์แนบภายในวันที่ 15 พค.2561

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (101.2561{1}.pdf)101.2561{1}.pdf (77 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง