ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มด้านล่างค่ะ

1

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (หนังสือ แจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 19-1-2561.pdf)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (137 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
siamflix