ประชาสัมพันธืเชิญชวนบุคคลากรสาธารณสุขแบะหน่วยงาน ส่งผลงานเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awarda : PSEA) โดยส่งผลงานผ่านระบบ online ไปที้่ http://awards.opdc.go.th ตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ใสมารถสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กทม. โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

 

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (6______ PSEA 2561 (1).pdf)6______ PSEA 2561 (1).pdf (146 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ppt_UN2018.pdf)ppt_UN2018.pdf (141 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (TPSA61 (1) (1).pdf)TPSA61 (1) (1).pdf (162 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นส.เชิญประชุมฯ.pdf)นส.เชิญประชุมฯ.pdf (127 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือเชิญนายอำเภอทุกแห่ง.pdf)หนังสือเชิญนายอำเภอทุกแห่ง.pdf (97 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือเชิญประชุมรพ.ทุกแห่ง.pdf)หนังสือเชิญประชุมรพ.ทุกแห่ง.pdf (94 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หนังสือเชิญประชุมหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน.pdf)หนังสือเชิญประชุมหน.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน.pdf (90 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
siamflix