ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx)2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx (1342 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8  หมวด 4.pdf)8 หมวด 4.pdf (1766 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (IC.pptx)IC.pptx (2112 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf)นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf (568 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx)รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx (437 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt)รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt (548 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx)รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx (464 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 1.pptx)หมวด 1.pptx (912 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 2 และ3.pdf)หมวด 2 และ3.pdf (17630 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx)เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx (509 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx)เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx (390 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf)แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf (2352 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR