ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx)2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx (110 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8  หมวด 4.pdf)8 หมวด 4.pdf (240 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (IC.pptx)IC.pptx (88 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf)นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf (125 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx)รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx (81 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt)รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt (116 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx)รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx (76 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 1.pptx)หมวด 1.pptx (73 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 2 และ3.pdf)หมวด 2 และ3.pdf (138 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx)เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx (102 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx)เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx (87 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf)แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf (184 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง