ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx)2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx (799 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8  หมวด 4.pdf)8 หมวด 4.pdf (804 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (IC.pptx)IC.pptx (930 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf)นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf (368 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx)รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx (288 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt)รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt (386 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx)รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx (332 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 1.pptx)หมวด 1.pptx (568 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 2 และ3.pdf)หมวด 2 และ3.pdf (8911 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx)เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx (369 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx)เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx (280 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf)แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf (1250 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง