ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx)2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx (1170 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8  หมวด 4.pdf)8 หมวด 4.pdf (1227 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (IC.pptx)IC.pptx (1752 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf)นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf (461 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx)รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx (390 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt)รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt (495 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx)รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx (415 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 1.pptx)หมวด 1.pptx (799 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 2 และ3.pdf)หมวด 2 และ3.pdf (15229 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx)เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx (460 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx)เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx (351 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf)แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf (1930 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
siamflix