ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx)2.2 นำเสนอ รพ สต 13.11.60(LAB).pptx (250 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (8  หมวด 4.pdf)8 หมวด 4.pdf (381 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (IC.pptx)IC.pptx (232 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf)นโยบาย นพ.สสจ.ขก..pdf (243 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx)รพ.สต.ติดดาว 8มค.61 (สสอ ยุทธพงค์).pptx (162 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt)รพ.สต.ติดดาวแพทย์แผนไทย61.ppt (213 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx)รพสต5ดาวเกณฑ์คะแนน2(ดร.จักร์สันต์).pptx (182 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 1.pptx)หมวด 1.pptx (154 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (หมวด 2 และ3.pdf)หมวด 2 และ3.pdf (1204 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx)เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 8 มค.61.pptx (230 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx)เกณฑ์อนามัยสิ่งแวดล้อม.pptx (160 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf)แนวทางการพัฒนา รพ.สต.จ.ขก.ปี 2561.pdf (624 ดาวน์โหลด)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง