กฎระเบียบการใช้งาน การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากร

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (pragas_social_media_security.pdf)pragas_social_media_security.pdf (138 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง