ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ จำนวน 7 เครื่อง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (47.spec us 7 items.pdf)47.spec us 7 items.pdf (34 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ร่างประกาศ US 7 items.pdf)ร่างประกาศ US 7 items.pdf (29 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง