จ้างเหมารถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (61087164873.pdf)61087164873.pdf (9 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR