ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ITCM_Kalasin.pdf)ITCM_Kalasin.pdf (523 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (MIS.pdf)MIS.pdf (1351 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (Presentation2558-5-17.pdf)Presentation2558-5-17.pdf (570 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอClinic MINI.pdf)นำเสนอClinic MINI.pdf (355 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (นำเสนอโปรแกรมคลินิกมินิ สสจ.กส. 590517.pdf)นำเสนอโปรแกรมคลินิกมินิ สสจ.กส. 590517.pdf (293 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ร่าง TOR