ประชากร ปี 2560 แยกรายอำเภอ กลุ่มอายุ ภาพรวมหมู่บ้าน

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประชากรกลางปี 3 ปีย้อนหลัง ปี  2560.xls)ประชากรกลางปี ย้อนหลัง 3 ปี ปี 2558 2559 และ 2560 (151 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ประชากรแยกรายอำเภอ กลุ่มอายุ และภาพรวม ปี 2560 จาก dopa.xlsx)ประชากร ปี 2560 (134 ดาวน์โหลด)