ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวม 4 หลักสูตร ดังรายละเอียดที่แนบ

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1832.pdf)รายละเอียดการฝึกอบรม (26 ดาวน์โหลด)