สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดประชุมวิชาการแพทย์สตรีนานนาชาติ ภาคพื้นเอเชียกลาง

ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.ย 2561 ณ รร.มณเฑียร สุรวงศ์ กทม. 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไฟล์

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (5.ประชุมวิชาการนานาชาติ 2561 CARC.pdf)5.ประชุมวิชาการนานาชาติ 2561 CARC.pdf (69 ดาวน์โหลด)