สถาบันสร้างสรรค์คุณภาพมนุษย์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม ประจำปี 2561 จำนวน 15 หลักสูตร

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook  พร้อมเทรน เทรนนิ่ง