ปรับเพิ่มรายการตามมติ พบส.ทันตกรรมวันที่ 27 มกราคม 2560 จำนวน 2 รายการ คือ

1. Intra Oral Sandblaster (เครื่องพ่นทรายขัดฟัน)

2. ผงขัด  Aluminium Oxide