ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (43 แฟ้มกับงานทันตกรรม.pdf)43 แฟ้มกับงานทันตกรรม.pdf (2456 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (HDC phase1.pdf)HDC phase1.pdf (513 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (HDCขก..pdf)HDCขก..pdf (1313 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การบันทึกข้อมูลทันตกรรมJHCIS.pdf)การบันทึกข้อมูลทันตกรรมJHCIS.pdf (617 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การลงข้อมูลทางทันตกรรมใน hosxp.pdf)การลงข้อมูลทางทันตกรรมใน hosxp.pdf (1006 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รหัสหัตถการทางทันตกรรม ICD 10 TM - 080159.xls)รหัสหัตถการทางทันตกรรม ICD 10 TM - 080159.xls (5041 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ลงข้อมูลในJHCIS.pdf)ลงข้อมูลในJHCIS.pdf (715 ดาวน์โหลด)