ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (43 แฟ้มกับงานทันตกรรม.pdf)43 แฟ้มกับงานทันตกรรม.pdf (3617 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (HDC phase1.pdf)HDC phase1.pdf (630 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (HDCขก..pdf)HDCขก..pdf (1816 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การบันทึกข้อมูลทันตกรรมJHCIS.pdf)การบันทึกข้อมูลทันตกรรมJHCIS.pdf (748 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (การลงข้อมูลทางทันตกรรมใน hosxp.pdf)การลงข้อมูลทางทันตกรรมใน hosxp.pdf (1334 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (รหัสหัตถการทางทันตกรรม ICD 10 TM - 080159.xls)รหัสหัตถการทางทันตกรรม ICD 10 TM - 080159.xls (6088 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (ลงข้อมูลในJHCIS.pdf)ลงข้อมูลในJHCIS.pdf (965 ดาวน์โหลด)