การใช้งานเว็บไซต์ สสจ.ขอนแก่น                                                                     

การเพิ่มข่าวบทความ/ไฟล์ดาวน์โหลด                                                                 

การจองห้องประชุม