ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล ๒๕๖๑

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

การคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล 2561

rule moph

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (_2561.PDF)_2561.PDF (620 ดาวน์โหลด)

กฎระเบียบการใช้งานการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากร

กฎระเบียบการใช้งาน การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ของบุคลากร

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (pragas_social_media_security.pdf)pragas_social_media_security.pdf (483 ดาวน์โหลด)

คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2561

คำสั่งมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมการ

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2561

คู่มือ Joomla

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (Manual_joomla3.0.pdf)Manual_joomla3.0.pdf (17793 ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ต

แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ต

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ สสจ.ขอนแก่น ปี 2559

การใช้งานเว็บไซต์ สสจ.ขอนแก่น                                                                     

การเพิ่มข่าวบทความ/ไฟล์ดาวน์โหลด                                                                 

การจองห้องประชุม

 

แบบฟอร์มขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์

แบบฟอร์มขอใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์

แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย

คู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งาน USER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งาน USER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น