ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (20200921112659.pdf)20200921112659.pdf (50 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (20200921112707.pdf)20200921112707.pdf (40 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ