ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณปี 2563

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (1.1ประกาศเผยแพร่แผน งปม.2563.pdf)1.1ประกาศเผยแพร่แผน งปม.2563.pdf (163 ดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลด (PLAN BUILDING 2563.pdf)PLAN BUILDING 2563.pdf (110 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR