ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ

เครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน 28 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาสผุ้ชนะ เครื่องปิดซอง.pdf)ประกาสผุ้ชนะ เครื่องปิดซอง.pdf (38 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ