ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน จำนวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาสผุ้ชนะ กล้องตรวจตา.pdf)ประกาสผุ้ชนะ กล้องตรวจตา.pdf (42 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ