ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อรวมในคราวเดียวกัน

จำนวน ๕ รายการ ด้วยเงินบำรุง(ประกันสังคม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ไฟล์แนบ:
ดาวน์โหลด (ประกาศผู้ชนะ คอม5รก.pdf)ประกาศผู้ชนะ คอม5รก.pdf (58 ดาวน์โหลด)

การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร/รับโอน/รับย้าย
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางพัสดุ