ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 2 หัวตรวจ

2. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง

3. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดิมอาหารชนิดอัตโนมัติ

เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 160 ลิตร

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอในวันที่ 23/3/63

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 17/3/63 - 20/3/63


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง