ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป


การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ร่าง TOR
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง